top of page

NUMEROLOGIE/NUMEROLOGY

LU / D / FR / GB

Tauch an an d'Magie vun dengen Zuelen

Wéi oft hues du dech schon gefroot waat de Sënn vun dengem Liewen as, deng ganz eegen Aufgab? 

Ech huelen dech mat an déi magesch Welt vun dengen ganz eegenen Zuelen. Mat Hëllef vun dengem Geburtsdatum an dengem Geburtsnumm gi mir op Entdeckungsrees vun dengem Séilenplang an Liewensplang. Deng individuell Zuelen kënnen der weiderhëllefen däin Liewenswee ze verstoen, a wéi engen Zuelen däi Potential läit an/oder deng Schwächten. 

Tauche ein in die Magie deiner Zahlen

Wie oft hast du dir schon die Frage gestellt, was der Sinn deines Lebens ist, was eigentlich deine Aufgabe ist? Anhand deiner eigenen Zahlen nehme ich dich mit in  eine magische Welt, in der deine Geburtszahlen und Geburtsnamen dir Aufschluss geben über deinen ganz eigenen Seelenplan und Lebensplan. Deine Zahlen werden dir weiterhelfen deinen Lebensweg besser zu verstehen und dir erzählen wo dein Potential liegt respektiv deine Schwächen.

Plonge dans la magie de tes nombres 

Combien de fois tu t'es questionné sur le sens de la vie, sur la tâche de toute une vie? Je t'emmène dans le monde magique des chiffres et nombres, tes nombres individuels. A l'aide de ta date de naissance et de tes noms de naissance, nous allons découvrir quel est ton plan de vie, le plan de ton âme. Tes nombres t'aideront à mieux comprendre ton itinéraire très personnel, ton potentiel mais aussi tes points faibles.

Dive into the magic of your numbers 

How often did you have that feeling not knowing what your life purpose might be? I will take you to the world of the magic of your personal numbers. Your birth date and your birth names will take us to the expedition of your very personal soul and life plan. Your numbers will help you understand what life path you have chosen, what your potential is and what impairments you should work on

bottom of page